Club Forum

Je dient in te loggen om berichten en onderwerpen te maken.

Ervaringen met een niet goed werlkende kap van de 500C

De kap reageert niet meer zoals het hoort. De software is dan even van slag. Een reset kan zelfstandig uitgevoerd worden:

  • Druk de "open" knop in en houdt die vast totdat de kap geheel geopend is
  • Druk de "sluit" knop in en houdt deze vast totdat de kap gesloten is

Hiermee wordt de software gereset en werkt de kap weer als vanouds. Lukt dit niet dan is er mogelijk sprake van een kabelbreuk zie "Ervaringen met storingen als gevolg van een kabelbreuk"