Club Forum

Je dient in te loggen om berichten en onderwerpen te maken.

Ervaringen met storingen als gevolg van een kabelbreuk

De 1e FIAT serie heeft last van een ontwerpfoutje in de bekabeling bij de kofferdeksel. Deze is iets te krap bemeten waardoor er kabelbreuk kan optreden. De gevolgen zijn afhankelijk van welke draad er gebroken is. In ieder geval zijn de onderstaande issues bekend;

  1. Kentekenplaatverlichting werkt niet
  2. Kofferdeksel gaat niet open
  3. De kap van de 500C werkt niet meer naar behoren