Club Forum

Je dient in te loggen om berichten en onderwerpen te maken.

Is het mogelijk om op eenvoudige wijze in deze 500c een cruise controle te krijgen?

Is het mogelijk om op eenvoudige wijze in deze 500c een cruise controle te krijgen?
Het zou voor mij handig zijn om het fysiek beter vol te houden op langere afstanden.