Club Forum

Je dient in te loggen om berichten en onderwerpen te maken.

Kunnen bestellingen worden doorgestuurd naar verschillende emailadressen, afhankelijk van productcategorie?

Vraag van Pegg:

Zou je contributie bestellingen naar de administratie kunnen laten verwijzen in plaats van naar deze mailbox. Jeanet houdt zich bezig met onze administratie. Ik weet niet of er een algemeen mailadres is waar specifiek de administratie over beschikt en waar Jeanet zelf bij kan.